Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi’nin 13.01.2016 tarih ve  2016-02/05 sayılı Senato kararı ile Siirt Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİÜ-ARIMER)’nin kurulmasın oy birliği ile karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.03.2016 tarih ve  12991 sayılı  kararı gereğince Siirt Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması uygun görülmüştür.
ABDULKERİM EVREN
Güncelleme : 8.06.2021 15:43:08