Projeler

'TRC3 Bölgesinde Yer Alan Siirt İlindeki Arıcılık Faaliyetlerinin Yapısal Analizi, Arı ve Arıcı Sağlığı, Güvenliği, Sorunları ile Çözüm Önerileri' başlıklı proje SİÜ Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından 2022-İHTVET-02 nolu proje olarak desteklenmiştir. Proje kapmasında Siirt bölgesinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan yetiştiricilerle yüz yüze yapılacak olan anket çalışmaları sonucunda bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumu ortaya koyulacaktır. Hastalık belirtileri gözlenen kovanlardan örnekleme yapılarak, arılarda hastalıklara neden olan bazı bakteriyel ve fungal hastalıkların prevalansı araştırılacaktır. Bununla birlikte SİÜ-ARIMER Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan teorik ve uygulamalı eğitimlerle bölgedeki arıcılık faaliyetlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜL GÜLAYDIN
Güncelleme : 22.05.2022 09:37:40